ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η SLS ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΕ προσπαθεί διαρκώς για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι σύμφωνο με το Διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.
Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, η SLS ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΕ δεσμεύεται μεταξύ άλλων και για τα εξής:

  1. Να υπολογίζει με ακρίβεια, να αξιολογεί και να αναγνωρίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.
  2. Να σέβεται και να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες και νομικές κανονιστικές διατάξεις της νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος.
  3. Να επιδιώκει διαρκώς την μείωση της ποσότητας και της επικινδυνότητας των αποβλήτων που παράγει και να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες χειρισμού και απόρριψης τους.
  4. Να χρησιμοποιεί την ενέργεια με φειδώ στο σύνολο των λειτουργιών της, και να εφαρμόζει κάθε επιστημονικά παραδεκτό τρόπο για την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  5. Να αναπτύσσει την περιβαλλοντική συνείδηση στους εργαζομένους παρέχοντας για αυτό το σκοπό κατάλληλα μέσα και εκπαίδευση.
  6. Να επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει όλα τα υλικά που είναι δυνατό να ανακυκλωθούν, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει την προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών και τη χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
  7. Να απαιτεί από τις Προμηθεύτριες Εταιρείες της ανάλογα υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά.
  8. Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς φορείς και σχετικές Κρατικές Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
  9. Να εκσυγχρονίζει,επικαιροποιεί και βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της.

Αποτελεί πάγια δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας η διαρκής προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε νόμιμου μέσου και μεθόδου προς την κατεύθυνση αυτή.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

elΕλληνικά